Online inschrijfformulier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkel, beginner 9
Enkel, gevorderd 8
Enkel, verder gevorderd 7
Enkel, vergevorderd 6/5/4
Dubbel beginner 9
Dubbel, gevorderd 8
Dubbel, verder gevorderd 7
Dubbel, vergevorderd 6/5/4
 

 
 
Ja
 
Ja
Nee
 
 

Voorwaarden:

Het lidmaatschap geldt tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij u dit schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar opzegt. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Contributie + inschrijfbijdrage overmaken naar:

Regiobank NL93 RBRB 0827 6744 30 t.n.v. Tennisvereniging Hoek

 

Digitale pasfoto mailen naar:

info@tvhoek.nl

 

Voorwaarden digitaal aanleveren pasfoto:

• het bestandstype moet JPG zijn

• de verhouding breedte/hoogte moet circa 3:4 zijn

• het formaat moet tenminste 300 pixels breed bij 400 pixels hoog zijn

• achternaam en voornaam toevoegen als bestandsnaam aan de foto

 

Contributies 2018:

Senior

90,50 euro

Uitwonende student

55,00 euro

HSV Hoek leden

55,00 euro

Junior 14+

42,75 euro

Junior

42,75 euro

Inschrijfbijdrage KNLTB

17,50 euro